ลุงทายสาเหตุที่สมาชิกเก่าหายไป คำถามนี้อาจถูกลบ?

มีคำถามที่แปลได้ทำนองว่า รู้รอบต้องการทราบข้อมูลของสมาชิก ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับจีเมล์หรือกูเกิล แต่ลุงปฏิเสธไม่ยินยอมด้วย มีคำถามดังกล่าวนี้ให้เห็นอยู่สองหรือสามครั้ง หลังจากนั้น การส่ง คำถามและคำตอบของลุงก็ไม่ได้รับความสะดวก ลุงจึงต้องกอปปี้ ข้อความที่พิมพ์ไว้แล้วนี้ ไปฝากไว้ในเครื่องคอมของลุงเป็นส่วนตัว ... แสดงเพิ่มเติม มีคำถามที่แปลได้ทำนองว่า รู้รอบต้องการทราบข้อมูลของสมาชิก
ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับจีเมล์หรือกูเกิล แต่ลุงปฏิเสธไม่ยินยอมด้วย
มีคำถามดังกล่าวนี้ให้เห็นอยู่สองหรือสามครั้ง หลังจากนั้น การส่ง
คำถามและคำตอบของลุงก็ไม่ได้รับความสะดวก ลุงจึงต้องกอปปี้
ข้อความที่พิมพ์ไว้แล้วนี้ ไปฝากไว้ในเครื่องคอมของลุงเป็นส่วนตัว
และเอามาลงถามใหม่หลายครั้งมาก จึงจะสำเร็จได้สักครั้ง ในขณะ
ที่เว็บอื่นไม่เห็นมีอะไรขัดข้อง
อาจมีสมาชิกหลายท่าน ที่ไม่ได้ลงรายละเอียดส่วนตัวไว้ให้ชัดเจน
และเจ้าหน้าที่รู้รอบท่านอาจต้องการให้เปิดเผย เมื่อสมาชิกไม่ตอบ
ยินยอม จึงอาจไม่ได้รับความสะดวก กระทั่่งขณะที่ลุงกำลังพิมพ์อยู่
ตรงคำว่าดำเนินการต่อ อาจใช้ไม่ได้เหมือนที่ผ่านมา ยกเว้น ท่าน
สมาชิกบางท่านที่ได้ให้รายละเอียดส่วนตัว พร้อมทั้งยังกรุณาให้
รูปถ่ายจริงให้น้อง ๆ ได้รู้จักอีกด้วย คงได้รับการตอบรับต่างกันครับ

ในขณะที่ลุงตอบคำถาม ก็ไม่ได้รับการดำเนินการ ถ้าเป็นเช่นนี้
อีกหน่อยลุงก็คงต้องขอลาเพื่อนเพื่อนแล้ว ด้วยความอาลัยครับ
12 คำตอบ 12