มีวิธีที่ทำให้เลือดออก โดยไม่ใช้การเข็มเจาะหรือไม่ครับ?

อยากได้เลือดตัวเองแค่หยดเดียวครับ

มีวิธีการทำให้เลือดออก โดยไม่ต้องใช้ของมีคม หรือ ของแหลมๆ ไหมครับ @.@

ขอบคุณครับ
5 คำตอบ 5