อยากรู้ว่าคำว่า อธิษฐานโผล่มาจากไหน เพราะตั้งแต่เกิดมาเห็นแต่คำว่า อธิฐาน แต่จู่ๆเดี๋ยวนี้เห็นคนพากันเขียน อธิษฐานกันส่วนใหญ่ คำไหนถูกต้อง?

อยากรู้ว่าคำว่า อธิษฐานโผล่มาจากไหน เพราะตั้งแต่เกิดมาเห็นแต่คำว่า อธิฐาน แต่จู่ๆเดี๋ยวนี้เห็นคนพากันเขียน อธิษฐานกันส่วนใหญ่ คำไหนถูกต้อง?
3 คำตอบ 3