การที่วัยรุ่นใส่หูฟังหรือแชทไลน์ระหว่างที่อยู่กับคนในครอบครัว แสดงให้เห็นการเลี่ยงปัญหาที่จะพูดหรือต้องฟังคุณเข้าใจไหม?

อัพเดต: อย่างที่ระบุในคำถามค่ะ ต้องการเลี่ยงปัญหาที่ต้องพูด
และเลี่ยงที่จะฟังค่ะ เราต่างผ่านช่วงวัยรุ่นมา ..บ้างก็นาน..
จึงอาจลืมอารมณ์นั้นไป
ใกล้วันครอบครัว คำถามจึงเกี่ยวกับผู้ใหญ่กับเด็กอย่างนี้ค่ะ
5 คำตอบ 5