คำว่า" จดหมายน้อย " ได้ยินมาสามครั้งจากผู้ปรกาศข่าวในวิทยุและลูกค้า ดิฉันไม่เคยใช้ เพื่อนสมาชิกเคยใช้ไหมคะ?

รายละเอียดเป็นอย่างไร เช่น ลักษณะกระดาษ ลักษณะการเขียนข้อความ
เหมือนบันทึกภายในหรือเปล่า
5 คำตอบ 5