อยากรุ้ว่าไวรัสบีเป็น แล้วรักษาหายไหมแบบว่าเจาะเลือดแล้วไม่พบเชื้อในเลือดเลย?

1 คำตอบ 1