คุณคิดกันอย่างไรบ้างที่ สิงคโปร์ก๊อบปี้"งานสงกรานต์"ของไทย จัดยิ่งใหญ่กลางเมืองลอดช่อง?

7 คำตอบ 7