เตรียมตัวอย่างไร กับการเดินทางในวันที่แดดร้อนระอุ แม้รถจะมีเครื่องปรับอากาศแต่เป็นรถที่มีผู้โดยสารถึง 40 คน?

12345678910
6 คำตอบ 6