หมอเสื้อเหลืองตามโรงพยาบาลในสมัยนี้?

ไหน? ใครเคยพบเห็น เคยรูัจัก หรือเคยมีประสบการณ์จากการรับบริการจาก "หมอเสิ้อเหลือง" ตามโรงพยาบาลรัฐในสมัยนี้บ้าง? ก็ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะ เพียงแต่ Sincere ได้มีโอกาสไปพบ และมีประสบการณ์จากการรับบริการจาก "หมอเสิ้อเหลือง" ในรพ.ของรัฐแห่งหนึ่ง แล้วทำให้ได้รู้สึกว่า ในสมัยนี้ ผู้ป่วย... แสดงเพิ่มเติม ไหน? ใครเคยพบเห็น เคยรูัจัก หรือเคยมีประสบการณ์จากการรับบริการจาก "หมอเสิ้อเหลือง" ตามโรงพยาบาลรัฐในสมัยนี้บ้าง?
ก็ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะ เพียงแต่ Sincere ได้มีโอกาสไปพบ และมีประสบการณ์จากการรับบริการจาก "หมอเสิ้อเหลือง" ในรพ.ของรัฐแห่งหนึ่ง แล้วทำให้ได้รู้สึกว่า ในสมัยนี้ ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการอย่างเรา จะต้องเข้ารับบริการจาก "หมอเสื้อเหลือง" กลุ่มนี้ มากกว่าบริการที่ควรได้รับจากแพทย์ หรือพยาบาลไปเสียแล้ว จนทำให้บางครั้งไปรับการตรวจจากแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยแทบจะไม่ได้เห็นหน้าแพทย์ หรือไม่ได้รับคำแนะนำดีๆ จากพยาบาลเลย..
มันเกิดอะไรขึ้นคะ? ในสภาวการณ์ที่ผู้ป่วยก็มีจำนวนมากขึ้น โรคภัยต่างๆ ก็ดูเหมือนจะมีความรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ
อัพเดต: แหม! ก็ว่าจะไม่เกี่ยวกับการเมืองแล้วนะคะ ที่เค้าแบ่งเสื้อเหลื้อง-เสื้อแดงกันนั่นน่ะ แต่แค่อยากจะช่วยกันคิดหาหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเราๆ ให้ได้รับบริการที่ถูกต้อง และดีที่สุดตามสิทธิผู้ป่วยที่เค้ามีกำหนดไว้อยู่.. หมอเสื้อเหลืองที่ว่กล่าวอ้างถึงนี้... แสดงเพิ่มเติม แหม! ก็ว่าจะไม่เกี่ยวกับการเมืองแล้วนะคะ ที่เค้าแบ่งเสื้อเหลื้อง-เสื้อแดงกันนั่นน่ะ แต่แค่อยากจะช่วยกันคิดหาหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเราๆ ให้ได้รับบริการที่ถูกต้อง และดีที่สุดตามสิทธิผู้ป่วยที่เค้ามีกำหนดไว้อยู่..
หมอเสื้อเหลืองที่ว่กล่าวอ้างถึงนี้ ก็หมายถึงพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่พบเห็นกันได้ในรพ.ของรัฐ (อาจจะใหญ่ๆ หน่อย แบบว่ายิ่งใหญ่ ยิ่งพบมาก) โดยเหตุผลที่เค้าตอบเมื้อมีข้อนร้องเรียนเข้าไปก็คือ ,,ก็ในเมื่อบรรดาแพทย์ หรือพยาบาลตัวจริงทั้งหลาย พนกันลาออกไปหมด ในขณะที่ผู้ป่วยก็เพิ่มมากขึ้นทุกวัน จึงทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากร เค้าก็เลยต้องยกบรรดาพนักงานผู้ช่วยเหล่านี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน
เป็นไงคะ! เห็นภาพชัดหรือยังคะ ว่า "หมอเสื้อเหลือง" หน้าตาเป็นยังไง นี่แหละค่ะ ปัญหาใหญ่มากๆๆๆ ที่รัฐบาลควรจะรีบเข้ามาจัดการแก้ไข แทนที่จะไปทะเลาะกัน
4 คำตอบ 4