เพลงในคลิปนี้ นอกจากภาษาปะกิต แล้วมีภาษาอื่น อะไรอีกบ้างคร้บ?


1 คำตอบ 1