เสริมสภาพคล่องทางการเงิน กับกู้เงิน ต่างกันอย่างไร?

เห็นว่า ธกส ขอให้ ออมสิน ช่วย แล้วออมสินก็ช่วย แล้วมายกเลิกภายหลัง แล้ว ธกส ก็บอกว่าตนเองมีสภาพคล่อง เหลือเฝือ เป็นงงมากครับ
3 คำตอบ 3