ท่านคิดอย่างไรกับพวกคดโกง เวลามาออก หน้าจอ TV ทุกวันๆ?

ทำผิด ไม่ขอโทษ ไม่ยอมรับผิด ไม่ทราบว่า ใครสั่งสอนมา
9 คำตอบ 9