ทำไมหน้า PLATE เปลี่ยนไป ไม่สะดวกในการใช้งานเหมือนเดิม?

แปลกตาและไม่ Work เลยครับ
2 คำตอบ 2