คำว่า "ศีลธรรม" คืออะไร และความแตกต่างของ"ศีล"และ"ธรรม"คุณมีความเห็นอย่างไรครับ?

หลายครั้งเราบอกว่าบ้านเราประเทศไทยเป็นชาวพุทธซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาที่นำมาให้เกิดศีลธรรมประจำใจแต่หลายคนอาจจะสงสัยหรือไม่ก็ตามผมอยากทราบว่าคุณคิดว่า "ศีลธรรม"คืออะไร และความแตกต่างของ"ศีล"และ"ธรรม"เป็นอย่างไรกรุณาไขข้องจ้องใจให้หน่อยครับ
3 คำตอบ 3