มีหลายคนที่ไม่สนับสนุนให้ดื่มกาแฟ เพราะยิ่งดื่มมาก ยิ่งส่งผลร้ายต่อสุขภาพ?

ใครมีวิธีดื่มกาแฟอย่างไรให้มีผลเสียน้อยที่สุด
7 คำตอบ 7