คุณทำอย่างไรเมื่อแสบกระเพาะขึ้นมากระทันหัน ขณะขับรถ?

3 คำตอบ 3