ผู้กำกับละคร "น้ำดี"ที่กล้าหักล้าง ความชั่ว เพื่อสิ่งที่ดีนำเสนอต่อสาธารณชน?

http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9560000146353 ต้องขอยกย่อง ยกนิ้วกด Like ชื่นชม เพื่อเป็นการเชิดชูและสนับสนุน ผู้ที่ทำงานในสายงานต่างๆ นำเสนอต่อสาธารณชน แบบสร้างสรรค์และให้แง่คิดต่างๆ ทั้งด้านดีและด้านไม่ดี(ชั่ว) ให้สังคมได้รับชม มีผู้กำกับน้ำดีอีกมากมายแต่ที่กล้าที่จะแสดงตัวตนต่อ... แสดงเพิ่มเติม http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9560000146353

ต้องขอยกย่อง ยกนิ้วกด Like ชื่นชม เพื่อเป็นการเชิดชูและสนับสนุน ผู้ที่ทำงานในสายงานต่างๆ นำเสนอต่อสาธารณชน แบบสร้างสรรค์และให้แง่คิดต่างๆ ทั้งด้านดีและด้านไม่ดี(ชั่ว) ให้สังคมได้รับชม มีผู้กำกับน้ำดีอีกมากมายแต่ที่กล้าที่จะแสดงตัวตนต่อ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยรวม ไม่ได้ห่วงหรือกังวลต่อผลกระทบต่อ สถานภาพการทำงานของตนเอง แต่ก็ยังมีอีกหลายกลุ่มหลายสาขาอาชีพที่ได้ร่วมรณรงค์ต่อต้านความชั่วช้า ที่สามานย์ทำลายจริยธรรมและสังคมอันดีของประเทศไทย ขอแสดงความนับถือและชื่นชม

ด้วยจิตรคารวะ

ประชาชนคนไทยที่รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
3 คำตอบ 3