คอมพ์ติดและดับทั้งที่ยังไม่เปิด?

อาการคอมพ์เป็นแบบนี้ครับ สายไฟจอคอมพ์เสียบที่รางปลั๊กไฟ สายไฟคอมพ์เสียบที่รางปลั๊กไฟ รางเป็นแบบสวิต ปิดเปิดของมันเองแต่ละช่อง นึกภาพออกนะครับ พอผมเสียบสายไฟรางปลั๊กไฟเข้ากลับไฟบ้านแล้วเปิดสวิตที่ราง ปลักไฟ(มีสายไฟจอคอมพ์เสียบอยู่) และเปิดสวิตที่ช่องอีกอัน(มีสายไฟคอมพ์เสียบอยู่) ยังไม่ได้กดพาวเวอร์ที่ จอ... แสดงเพิ่มเติม อาการคอมพ์เป็นแบบนี้ครับ สายไฟจอคอมพ์เสียบที่รางปลั๊กไฟ สายไฟคอมพ์เสียบที่รางปลั๊กไฟ รางเป็นแบบสวิต

ปิดเปิดของมันเองแต่ละช่อง นึกภาพออกนะครับ พอผมเสียบสายไฟรางปลั๊กไฟเข้ากลับไฟบ้านแล้วเปิดสวิตที่ราง

ปลักไฟ(มีสายไฟจอคอมพ์เสียบอยู่) และเปิดสวิตที่ช่องอีกอัน(มีสายไฟคอมพ์เสียบอยู่) ยังไม่ได้กดพาวเวอร์ที่

จอ และพาวเวอร์ที่ตัวเคสคอมพ์ ปรากฎว่าคอมพ์ติดสักพักก็ดับ พัดลมหมุน ซีพียูหมนทั้งที่ยังไม่กดปุ่มพาวเวอร์ที่

ตัวคอมพ์ สักพักผมก็กดปุ่มเปิดจอ สัญาญาณปกติ แต่พอกดปุ่มพาวเวอร์ที่คอมพ์ กับไม่ติด กดกี่ครั้งก็ไม่ติด


มีอยุ่ครั้งกดติดสักพักก็ดับ แต่ส่วนใหญ่จะไม่ติด


อยากสอบถามว่าอาการแบบนี้เป็นอะไรบ้างครับและแก้ไขอย่างไร

ตอนแรกเข้าใจว่าเ็ป็นพาวเวอร์ ซัพพลาย แต่พอเปลี่ยนตัวใหม่อาการก็เหมือนเดิม


หาคำตอบจากหลายที่ก็ยังไม่ชัดเจน

ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ
2 คำตอบ 2