ประชาชนคนไทย ที่"รัก"ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยอมได้หรือให้เกิดเหตุการณ์เยี่ยงนี้?

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9560000144085 จากกรรมที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ตัวเองเป็น นาย ก ต่อมาที่ สมัคร/ สมชาย(น้องเขย)/จนมาถึง ยิ่งลัก โดยเป็นผู้ชัก โยงใย อยู่เบื้องหลังตลอดเวลา โดยไม่กลัวคำครหานินทา ใดๆ แม้หลวงตามหาบัว ตักเตือนแล้วก็ตาม ทุกสิ่งอย่างกำลังเป็นไปตามคำทำนาย... แสดงเพิ่มเติม http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9560000144085
จากกรรมที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ตัวเองเป็น นาย ก ต่อมาที่ สมัคร/ สมชาย(น้องเขย)/จนมาถึง ยิ่งลัก โดยเป็นผู้ชัก โยงใย อยู่เบื้องหลังตลอดเวลา โดยไม่กลัวคำครหานินทา ใดๆ แม้หลวงตามหาบัว ตักเตือนแล้วก็ตาม ทุกสิ่งอย่างกำลังเป็นไปตามคำทำนาย แต่ก็ยังไม่สำนึกสำเหนียก ในกรรมที่ได้ทำไว้ กับประเทศชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เลย แม้แต่น้อยนิด
5 คำตอบ 5