การทำนาบนหลังคน คำเปรียบเทียบนี้ ดิฉันยังไม่เข้าใจ มีคำอธิบายที่มองเห็นในอาชีพปัจจุบันนี้อย่างไร?

ดิฉันได้มีโอกาสเพียงทำนาบนหลังคาตึก วันนี้ข้าวออกรวงที่3 เมื่อคืนฝนตกหนัก
เช้ามา ...แสงอาทิตย์จับต้องงดงาม ดิฉันยังไม่รู้จะทำอย่างไรกับ วันนี้..ของตัวเอง
ได้แต่นั่งมองต้นข้าว หากำลังใจ เติมพลังให้ตัวเอง
7 คำตอบ 7