หนาวน้ำฝน ทำให้คนแข็งแกร่งขึ้นบ้างไหม หรือแค่เสี่ยงเป็นปอดชื้นประมาณว่าความยากลำบากมีผลดีต่อจิตใจไหม?

ประมาณว่าความยากลำบากมีผลดีต่อจิตใจไหม ถ้ามี มี....
7 คำตอบ 7