ส่งเล์ยาฮูแล้ว ไม่แจ้งว่าส่งแล้วในช่องส่งแล้ว?

ส่งเมล์ยาฮู ไปแล้ว แต่ไม่แจ้งในช่องส่งแล้ว เป็นเหตุใด
3 คำตอบ 3