ขอรหัส COTCode จากธนาคาร?

ต้องโอนเงิน ได้รหัส COT มาในการโอนเงินครั้งแรก.
3 คำตอบ 3