กานแฮกเฝส เค้าทำไง อ่ะ ช่วยบอกด่วย นะ คัยรุ้ช่วยบอกหน่อย นะ นะ นะ?

ตอนนี้ ยากแฮกเฝสแฝนนะ บอกด่วยนะ
4 คำตอบ 4