หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา?

จากหน้าข่าว ในหลายๆ ยุค หลายๆ สมัย ไม่ว่า กองทัพบก ทัพเรือ ทัพอากาศ ตำรวจ หากเป็นไปตามข่าวที่ถูกเสนอออกมา ไม่ว่าจะจริง 100% หรือไม่ และตามข่าวล่าสุดนี้ http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9560000127721 ผู้บังคับบัญชา กินหัวคิวหรือกินต้นน้ำ กลางน้ำ แล้วปลายน้ำเหลือไม่ถึง 30 หรือ 40%... แสดงเพิ่มเติม จากหน้าข่าว ในหลายๆ ยุค หลายๆ สมัย ไม่ว่า กองทัพบก ทัพเรือ ทัพอากาศ ตำรวจ หากเป็นไปตามข่าวที่ถูกเสนอออกมา ไม่ว่าจะจริง 100% หรือไม่ และตามข่าวล่าสุดนี้
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9560000127721

ผู้บังคับบัญชา กินหัวคิวหรือกินต้นน้ำ กลางน้ำ แล้วปลายน้ำเหลือไม่ถึง 30 หรือ 40% ผมว่าเอาเปรียบกันมากเกินไป ผู้บังคับบัญชา คือ หัวหน้า แต่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ ลูกน้อง ต้องเหน็ดเหนื่อย ต้องบาดเจ็บ ต้องตาย ไม่ใช่หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา นะครับ เมื่อเกิดเรื่องก็ไม่ต้องรับผิดชอบอีกต่างหาก รับแต่เงินรับแต่ลาภยศตำแหน่ง แต่คำสรรเสริญ คงไม่มีแน่ มีแต่คำสาปแช่ง เพราะเงินเดือน งบประมาณต่างๆ ที่เบิกมาใช้ อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ ล้วนแล้วแต่มาจากเงินภาษีของประชาชน ที่พวก ตะกวด นำมาใช้ปราบปรามทั้งสิ้น ทั้งๆที่เขามาชุมนุมเพื่อความถูกต้อง แล้วทีอย่างแดงไปบุกโรงแรมที่พัทยา ทำลายการประชุมระัดับภูมิภาค แล้วตะกวดทำอะไร ไปยืนดูจนมันพังการประชุมมีทั้งอาวุธครบมือ ความผิดซึ่งหน้าไม่กล้าจับไม่กล้าดำเนินคดี แต่กับพวก กปท. พธม. พวกเหี้ยยิงแก๊สใส่เหมือนไม่ใช่ประชาชนคนไทย เสธ.อ้าย เขาก็มาอย่างสันติปราศจาก อาวุธ ตะกวดก็ยิงสลาย แต่พวกควายแดงไปข่มขู่ศาล ตะกวดยืนยิ้ม อย่าลืมเมื่อหมดขั้วอำนาจ จะอยู่กันลำบาก

ผู้บังคับบัญชา แค่ข่าวเบิกเงินเบี้ยเลี้ยง มา หัวละ 800บาท/วัน ต้นน้ำเบิกมา ไม่ต้องทำอะไร ได้ไป 400บาท กลางน้ำเอาไปอีก 100บาท ปลายน้ำเหลือไม่ถึง 300บาท แล้วเอาเศษข้าวไข่ดาวผัดกะเพราะ เน่าๆ มาให้กิน ก็ไปคิดกันเอาเองนะครับ ว่า ยุติธรรม สำหรับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ไม่ต่างอะไรกับทหารที่ไปประจำที่ใต้ ไม่ต่างกัน แล้วพวกทหารตำรวจ ปลายน้ำ จะยอมตายกันเพื่อให้หัวหน้า เสวยสุข โยนทุกข์ มาให้ก็ตามใจ ในเมื่อมีสมองของตนเอง คิดได้ ตัดสินใจได้ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ก็มาจากเงินภาษีของประชาชน หากประชาชนรวมตัวกันไม่จ่ายภาษีแล้วจะอยู่กันอย่างไร ทหาร ตำรวจ ต้องออกมาปล้นสดมภ์กันเอง หรืออย่างไร หากวันนี้ยังคิดไม่ได้ ใช้สมองไม่เป็น ก็ไม่ต่างจาก ไอ้ทุยที่อยู่ท้องนา เป็นควายให้เขาเทียมลากเกวียน เหนื่อยสายตัวแทบขาด ได้แค่เศษหญ้าข้างทางให้กิน ไปดูควายสมัยใหม่นี้สิครับ ชาวนา เลี้ยงดูอย่างดี มีมุ้งกางให้นอนกันยุง อาบน้ำให้ มีหญ้าและอาหารอย่างดี ให้กินกันแล้ว ไม่ใช่ควายที่เดินสองขา เป็นหมาขี้เรื้อน เป็นขี้ข้าให้เขาบงการกันนะครับ
อัพเดต: แท้ที่จริง หน่วยงานของภาครัฐ ไม่จำเป็นต้องให้ ผู้บังคับบัญชา ต้องมาเป็นตัวเบิกจ่ายเงิน เพื่อความถูกต้องตรวจสอบได้ ทำเป็นเช็คสั่งจ่าย หรือโอนเข้าบัญชีของ ผู้น้อยไปเลย จะไม่ง่ายกว่าหรือ ยกเว้นว่าอยากกินตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และถึงปลายน้ำให้น้อยที่สุด ตัวอย่าง สรรพกร เวลาคืนเงินภาษีที่เก็บเกิน... แสดงเพิ่มเติม แท้ที่จริง หน่วยงานของภาครัฐ ไม่จำเป็นต้องให้ ผู้บังคับบัญชา ต้องมาเป็นตัวเบิกจ่ายเงิน เพื่อความถูกต้องตรวจสอบได้ ทำเป็นเช็คสั่งจ่าย หรือโอนเข้าบัญชีของ ผู้น้อยไปเลย จะไม่ง่ายกว่าหรือ ยกเว้นว่าอยากกินตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และถึงปลายน้ำให้น้อยที่สุด ตัวอย่าง สรรพกร เวลาคืนเงินภาษีที่เก็บเกิน ก็ยังจ่ายเป็นเช็คระบุชื่อผู้รับเฉพาะห้ามเปลี่ยนมือและต้องนำเข้าบัญชีเท่านั้น ง่ายและตรวจสอบได้ เช็คไปถึงบ้านตามที่แจ้งไว้
3 คำตอบ 3