ลบ icon desktop ไม่ได้ ต้องแก้ใน regedit หรือไม่ครับ?

5 คำตอบ 5