เพิ่งเห็นมีเรื่องเดียวที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศไทย?

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9560000104653 สิบกว่าปีมานี้ ได้เห็นทั้งเรื่องการเมือง เรื่องตำรวจ อัยการ ตุลาการฯ ศาล DSI ข้าราชการ ล้วนแล้วแต่มีมากกว่าหนึ่งมาตรฐาน ทั้งสิ้น แต่หลายสิบปีนี้เช่นกัน ที่เห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นคนรวย คนจน ข้าราชการ ยกเว้นพวกที่มีงบให้ใช้เติมน้ำมัน เติมแก๊ส... แสดงเพิ่มเติม http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9560000104653

สิบกว่าปีมานี้ ได้เห็นทั้งเรื่องการเมือง เรื่องตำรวจ อัยการ ตุลาการฯ ศาล DSI ข้าราชการ ล้วนแล้วแต่มีมากกว่าหนึ่งมาตรฐาน ทั้งสิ้น แต่หลายสิบปีนี้เช่นกัน ที่เห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นคนรวย คนจน ข้าราชการ ยกเว้นพวกที่มีงบให้ใช้เติมน้ำมัน เติมแก๊ส อาจจะไม่รู้สึกหรือสำนึกว่า ยากดีมีจน ก็ต้องเติมน้ำมัน เติมแก๊ส ในราคาที่แพงกว่าประเทศที่ไม่มีแหล่งน้ำมัน แหล่งแก๊ส ของตนเอง ประเทศไทยมีแหล่งน้ำมันและแก๊ส ขนาดส่งออกได้ติดอันดับต้นๆ หรืออาจจะแซงบางประเทศในโลกไปแล้วด้วย แต่ประชาชนคนไทย ไม่ว่านับถือศาสนาใด เชื้อชาติใด เลือกพรรคใด ล้วนแล้วแต่ต้องจ่ายน้ำมันและแก๊สแพง แต่ไม่เคยมีใครออกมาร้องหรือคัดค้าน กันเลย สมยอม จำยอม หรือเป็นไทยเฉย ไม่รู้ร้อนรู้หนาว ไม่เดือดร้อนกันเลยหรือ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2556 ประชาชนที่ตื่นรู้และพร้อมที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมบนมาตรฐานเดียวให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ท่านละครับคิดอยากเปลี่ยนหรือไม่ เปิดใจให้กว้าง เปิดดูกระเป๋าตนเอง เหลือบดูค่าใช้จ่ายจากค่าน้ำมัน และแก๊สหุงต้ม แล้วลองคำนวณดูว่า หากมันถูกลงไปได้เกือบครึ่ง หรือครึ่งของที่จ่ายอยู่ ในระยะสิบกว่าปีที่ผ่านมา ท่านจะสามารถซื้อสิ่งของที่คิดฝันได้หลายสิ่งหลายอย่าง ลองคิดคำนวณดูนะครับ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยพลังของประชาชนทวงคืนทรัพยากรชาติเพื่อส่วนรวม มิใช่เพื่อพรรคใดพรรคหนึ่งหรือตระกูลใดตระกูลเหนึ่ง
5 คำตอบ 5