ความสงสาร สักวันหนึ่งจะแปรเปลี่ยนเป็นความรักได้หรือไม้แล้วชีวิตคู่ที่มีแต่ความสงสารจะยืนยาวมั๊ย?

8 คำตอบ 8