ระหว่างความถูกต้อง กับความถูกใจ คุณเลือกอะไรครับ?

เดี๋ยวนี้เห็นคนเราชอบทำตามความถูกใจ เลยอยากทราบว่า ระหว่างความถูกต้อง กับความถูกใจ คุณจะเลือกอะไรครับ...
14 คำตอบ 14