สามเณร รับสังฆทานได้หรือไม่ เคยเห็นวัดบางแห่งให้สามเณรมานั่งรับสังฆทานเวลาญาติโยมมาทำที่วัด?

7 คำตอบ 7