จานดาวเทียมสำหรับรับสัญญาณของทีวีช่องต่างๆๆทั่วโลก...?

ติดตั้งอยู่ระหว่างต้นไม้บังสองต้น ขนาบข้างหน้า-หลัง มีผลต่อการรับสัญญาณไหมคะ เพราะตอนนี้รับได้บ้างไม่ได้บ้าง ลมมา-พายุมา-ฟ้าร้อง-ฟ้าผ่า ภาพก็เคลื่อนไหวเลื่อนขึ้น-ลงแบบไวๆๆ แล้วก็หายไปรับไม่ได้อีกเลย และจะเกี่ยวกับทีวีรุ่นเก่าๆไหมคะ.
2 คำตอบ 2