วันนี้วันสำคัญทางศาสนา ที่มีเรื่องอยากถาม?

อยากถามด้วยความเคารพในทุกศาสนา ในฐานะคนที่เป็นพุทธศาสนิกชน เรื่องมันมีอยู่ว่า ตอนวัยเด็ก ถึงคาบเรียนวิชา พุทธศาสนาทีไร นักเรียนที่ นับถือต่างศาสนา จะกลายเป็นไม้ดอกไม้ประดับไปซะทีเดียวเชียว โรงเรียน บางแห่ง ถึงขั้น ปล่อยให้ออกไปอยู่นอกห้องตามยถากรรมเชียว เมื่อวานนี้ วันนี้... แสดงเพิ่มเติม อยากถามด้วยความเคารพในทุกศาสนา ในฐานะคนที่เป็นพุทธศาสนิกชน
เรื่องมันมีอยู่ว่า ตอนวัยเด็ก ถึงคาบเรียนวิชา พุทธศาสนาทีไร นักเรียนที่
นับถือต่างศาสนา จะกลายเป็นไม้ดอกไม้ประดับไปซะทีเดียวเชียว โรงเรียน
บางแห่ง ถึงขั้น ปล่อยให้ออกไปอยู่นอกห้องตามยถากรรมเชียว

เมื่อวานนี้ วันนี้ เป็นวันสำคัญทางศาสนาของพุทธศาสนิกชน ที่มีการ
ให้หยุดงาน โดยที่ในสถานที่ทำงานหลายแห่งก็มีคนนับถือต่างศาสนา
พลอยให้เขาได้ถูกหยุดไปด้วย แน่นอนที่สุดเขาบางคนก็ขาดรายได้
และในทางกลับกันเมื่อถึง การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เขามัก
ต้องถูกโดดเดี่ยว อีกตามเคย คือต้องลางานเพื่อไปประกอบศาสนากิจ

ถามว่า... หากเพื่อนๆเป็นลุงเหลือม เอ๊ย ลุงเหลิม แรงงาน
และ อาอ๋อย ศึกษาพิการ เพื่อนๆจะมีวิธีการแก้ไขเรื่องเหล่านี้
อย่างไร

รบกวนอย่าตอบเอามันส์นะครับ เอาสาระครับ นำเรียนด้วยความ
เคารพ ผมว่าเรื่องนี้คืออีกเรื่องนึงที่เป็นสองมาตรฐานในสังคมไทย
5 คำตอบ 5