คนไทยได้บทเรียนอะไรจากข่าว "หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก" ?

อัพเดต: "สมัยนี้ พวกเราเอาแต่ไหว้ พอบอกให้ประพฤติธรรมก็กำหู" อาจารย์พุทธทาส ถ้าชาวพุทธเรายังเป็นเหมือนที่ท่านอาจารย์เตือนไว้ ข่าวเรื่อง" หลวงปู่เณรคำ " คงไม่ใช่คนสุดท้าย เพราะยุคปัจจุบัน คนอยากได้อะไรแบบทางด่วน ทางลัดไปสู่ความสำเร็จที่ตัวต้องการ เพราะกำหูไม่ฟัง ... แสดงเพิ่มเติม "สมัยนี้ พวกเราเอาแต่ไหว้ พอบอกให้ประพฤติธรรมก็กำหู" อาจารย์พุทธทาส ถ้าชาวพุทธเรายังเป็นเหมือนที่ท่านอาจารย์เตือนไว้ ข่าวเรื่อง" หลวงปู่เณรคำ " คงไม่ใช่คนสุดท้าย เพราะยุคปัจจุบัน คนอยากได้อะไรแบบทางด่วน ทางลัดไปสู่ความสำเร็จที่ตัวต้องการ เพราะกำหูไม่ฟัง จึงขาดความรู้ความเข้าใจหลักธรรมที่ถูกต้อง เอาแต่ หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกที่จะดลบันดาลให้ ซึ่งในความเป็นจริงไม่มี หลักพุทธศาสนาเน้นกรรม คือตัวเองต้องทำ ต้องสร้างเหตุที่ดี จึงจะได้รับผลที่ดี
7 คำตอบ 7