การถือศีล 8 ถือเป็น การรักษาอุโบสถศีลหรือไม่?

1 คำตอบ 1