เครื่องดื่มโอเลี้ยง. มีต้นกำเนิดจากที่ไหน มีความเป็นมาอย่างไร. แล้วทำไม่โอเลี้ยงใส่นมจึงเรียกโอเลี้ยงยกล้อ?

เครื่องดื่มโอเลี้ยง. มีต้นกำเนิดจากที่ไหน มีความเป็นมาอย่างไร
ชนชาติใดเป็นคนคิดค้น. และทำมาจากอะไร
เข้ามาในเมืองไทยเมื่อไร. ใครเอามาเผยเเพร่
ร้านไหนทำขายอร่อย
แล้วทำไม่โอเลี้ยงใส่นมจึงเรียกโอเลี้ยงยกล้อ
1 คำตอบ 1