ถ้าใน EPL นำระบบเพดานเงินเดือนผู้เล่นอย่างใน NBA มาใช้ ทีมเล็ก ๆ จะสามารถสู้กับทีมใหญ่ ๆ ได้ไหม ?

อัพเดต: ระบบเพดานเงินเดือนผู้เล่น คือ ระบบที่ให้แต่ละทีมมีเงินเดือนของผู้เล่นรวมกันไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ ผู้เล่นที่มีอายุมากขึ้น เงินเดือนก็จะต้องเพิ่มตามด้วย ถ้าเงินเดือนของผู้เล่นรวมเกิดเกินเพดานเงินเดือน ทีมมักจะใช้การแลกเปลี่ยนตัวผู้เล่นกับทีมอื่น หรือผู้เล่นเองขอรับเงินเดือนเท่าเดิม... แสดงเพิ่มเติม ระบบเพดานเงินเดือนผู้เล่น คือ ระบบที่ให้แต่ละทีมมีเงินเดือนของผู้เล่นรวมกันไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ ผู้เล่นที่มีอายุมากขึ้น เงินเดือนก็จะต้องเพิ่มตามด้วย ถ้าเงินเดือนของผู้เล่นรวมเกิดเกินเพดานเงินเดือน ทีมมักจะใช้การแลกเปลี่ยนตัวผู้เล่นกับทีมอื่น หรือผู้เล่นเองขอรับเงินเดือนเท่าเดิม เพื่อให้เพดานเงินเดือนของทีมยังอยู่เหมือนเดิม
2 คำตอบ 2