ฝันถึงคนเดิมหลายครั้งซ้ำไปมาเคยเป็นกันมั้ยมันบอกอะไรหรือเปล่า?

เป็นคนที่รู้จักกัน แต่ไม่ค่อยสนิท และไม่ค่อยได้เจอ
ฝันหลายครั้งในเวลาครึ่งเดือน ทั้งที่รู้จักกันมานานก็ไม่เคยฝัน
หรือว่าป่วยอะไรหรือเปล่า

ความฝันไร้สาระจะไม่ค่อยเกิดกับตัวเอง ส่วนใหญ่จะเป็นลางบอกเหตุ เพียงแต้ไม่รู้ว่าร้ายหรือดี
11 คำตอบ 11