รถเร่งไม่ขึ้น มีวิธีแก้มัยครับ?

อัพเดต: เป็นรถ ดีแม็ก โกชีรี ครับ เวลาเดินเบานาน ๆๆ แล้วดับสตาร์ทใหม่ ครับถึงมีปัญหา และต่อมาก็เร่งขึ้นปกติ ครับ
อัพเดต2: เป็นรถ ดีแม็ก โกชีรี ครับ เวลาเดินเบานาน ๆๆ แล้วดับสตาร์ทใหม่ ครับถึงมีปัญหา และต่อมาก็เร่งขึ้นปกติ ครับ
อัพเดต3: ใช้มา 4 ปี แล้วครับ วิ่งมา 134350 ก.ม ครับ เข้าศูนย์บริการบางระยะครับ ถ้ามาถึง ดับเครื่องปุม ก็สตราร์ทติดง่ายนะรครับ แต่ถ้าเบาเครื่อง ชัก 30 นาที่ก็มีปัญหา เลยรครับ
5 คำตอบ 5