การแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine).. คุณรู้จักมากแค่ไหน?

ค่ะ! ก็คงเป็นอย่างที่คำถามกล่าวไว้นะคะ เพราะ Sincere คิดว่า สาเหตุหนึ่ง ที่ไม่มีใครเข้ามาตั้งคำถาม หรือบางทีอาจจะมองผ่านไปเลย กับ ชื่อหมวดหมู่ Health ในสาขา Alternative Medicine นี้ เพราะไม่ทราบว่าคำๆ นี้คืออะไร ซึ่งจริงๆ แล้ว Alternative Medicine ก็คือ การแพทย์ทางเลือก ซึ่งโดยความคิดเห็นส่วนตัวแล้ว Sincere คิดว่า... แสดงเพิ่มเติม ค่ะ! ก็คงเป็นอย่างที่คำถามกล่าวไว้นะคะ เพราะ Sincere คิดว่า สาเหตุหนึ่ง ที่ไม่มีใครเข้ามาตั้งคำถาม หรือบางทีอาจจะมองผ่านไปเลย กับ ชื่อหมวดหมู่ Health ในสาขา Alternative Medicine นี้ เพราะไม่ทราบว่าคำๆ นี้คืออะไร ซึ่งจริงๆ แล้ว Alternative Medicine ก็คือ การแพทย์ทางเลือก ซึ่งโดยความคิดเห็นส่วนตัวแล้ว Sincere คิดว่า เป็นสาขาการแพทย์ทางเลือกที่ประชาชนไทยเรากำลังให้ความสำคัญ และมีความสนใจกันเป็นอันมาก เพราะแท้ที่จริงแล้ว การแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) หมายถึง ศาสตร์เพื่อการวินิจฉัย รักษาและป้องกันโรค นอกเหนือจากศาสตร์ การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย นั่นเอง (รายละเอียดในเว็บไซต์ที่แนบมา)
นอกจากนี้ Sincere ยังเชื่อว่า สมาชิก Yahoo รู้รอบ ของเรา ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ หรือข้อคิดเห็นอะไรดีๆ มาแลกเปลี่ยนกันอย่างมากมาย

ดังนั้น ก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่รายละเอียดต่อไป เรามาทำความรู้จักกับ การแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) ในมุมมองของแต่ละคนกันก่อนดีไหม?
เว็บไซต์ : http://www.thaicam.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=115
5 คำตอบ 5