คุณชอบคำถามที่เขียนแบบไหนคะ ในแง่รูปแบบ ภาษา และอื่น ๆ?

อันเนื่องมาจากคำถามเรื่องคำตอบของคุณลิง (หน้าตาไม่่ดี จ๊นจน ไม่มีเสื้อใส่นอน) น่ะค่ะ จึงเป็นที่มาของคำถามนี้ ที่จริงเคยคุยกับเพื่อนหลายคนในนี้เรื่องการตั้งคำถามในรู้รอบปัจจุบันค่ะ แต่คุยยังไงไม่บอก กลัวลอกข้อสอบค่ะ
14 คำตอบ 14