คิดเห็นกันอย่างไรกับภาพนี้ครับ?

- http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/885/650/original_tahsinDie.jpg?1362791838
ถ้าดูไม่ได้ ลองดูที่
- https://dl.dropbox.com/u/109014048/taksinDie.jpg

ก. หยาบเกินไป รับไม่ได้
ข. ขำ .. หึหึหึ
ค. สะใจ สะใจ
ง. น่าจะกระทืบคนทำภาพ
จ. อื่น ๆ ระบุ ...............
อัพเดต3: ............................................
คำถามนี้ ผมขอปล่อยโหวตนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมตอบ ( ไม่รู้จะเลือกคำตอบของใคร )
12 คำตอบ 12