อุโมงค์ยักษ์ ของกทมฯ..?

ที่สร้างไว้เป็นอุโมงค์ผันน้ำนี่ เริ่มจากถนนตรงไหนหรือบริเวณไหนของกทมฯ และปลายอุโมงค์ไปสิ้นสุดที่ไหนคะ?
ถ้าเป็นแถวอิสานหรือภานเหนือตอนล่าง น่าจะดีมาก เพราะไว้เก็บน้ำช่วยชาวไรชาวนา ให้มีน้ำใช้ตลอด..
ท่านที่อยู่กทมฯเป็นคนพิ้นที่ พอบอกรายละเอียดได้ไหมคะ?
2 คำตอบ 2