เงินสดๆๆสิบเก้าล้านบาทนี่..?

ใส่กระเป๋าหนึ่งใบ ควรมีขนาดเท่าไร และจะมีน้ำหนักกี่กิโลกรัมคะ?
อัพเดต: ขอบคุณในตำจอบของเพื่อรู้รอบทุกๆๆท่านค่ะ, คุณคริสท์แนม ไม่ต้องเตรียมกระเป๋านะค่ะ แค่อยากรู้เฉยๆค่ะ, คุณนักบุญฯ..ไม่หิ้วเข้าสภาฯค่ะ... แสดงเพิ่มเติม ขอบคุณในตำจอบของเพื่อรู้รอบทุกๆๆท่านค่ะ,
คุณคริสท์แนม ไม่ต้องเตรียมกระเป๋านะค่ะ แค่อยากรู้เฉยๆค่ะ,
คุณนักบุญฯ..ไม่หิ้วเข้าสภาฯค่ะ เข้าไปให้ที่บ้านฯ,
คุณพีซี+พิงค์...เราก็ยังไม่มีเงินสดๆๆสิบเก้าล้านด้วยค่ะ,
คุณไหมฟ้า.ยังไม่เห็นแบงค์ที่ถามเหมือนกันค่ะ,
นี่ไง...คำตอบที่ถุกจุดหมายของคำถาม,
คุณป๊อปเจ้า..ไม่มีให้เบิก(สิบเก้าล้านบาท)ค่ะ แต่แบ่งใช้ได้ รอรับหลังบ้านค่ะ.
6 คำตอบ 6