ใครรู้จักชื่อนก บ้าง?

ผมอยากรู้จัก ชื่อนก 2 สายพันธุ็นี้ครับ
รูปแรก
http://sdrv.ms/15AUFBS

รูปที่สอง
http://sdrv.ms/Xucbl0

ถ้าได้ชื่อภาษาอังกฤษด้วยก็ดีครับ

mack
2 คำตอบ 2