หากหญิง-ชายมีหน้าที่เท่าเทียมกัน ทำไมตัดสิทธิ์ผู้หญิงในการเกณฑ์ทหาร?

6 คำตอบ 6