บอกหน่อยได้ไหมว่า"เนสกาแฟ"ที่..?

เพื่อนๆเคยชงดื่มหรือชงขาย เดี๋ยวนี้เปลี้ยนไปแบบไม่เข้มข้น เพราะหน่อยเคยชงกาแฟแบบห้าช้อน น้ำตาลสองช้อน แถมโอวัลติน(โกโก้,ไมโล)อีกครึ่งช้อนและใส่นมตราเหยี่ยวพอให้สีกาแฟเข้มนิด เคย"ถูกใจ+ใช่เลย"...แต่อนิจจา... แสดงเพิ่มเติม เพื่อนๆเคยชงดื่มหรือชงขาย เดี๋ยวนี้เปลี้ยนไปแบบไม่เข้มข้น เพราะหน่อยเคยชงกาแฟแบบห้าช้อน น้ำตาลสองช้อน แถมโอวัลติน(โกโก้,ไมโล)อีกครึ่งช้อนและใส่นมตราเหยี่ยวพอให้สีกาแฟเข้มนิด เคย"ถูกใจ+ใช่เลย"...แต่อนิจจา เดี๋ยวนี้"กาแฟ"ไม่เข้มข้นดุจเดิมแล้ว(บ่ลำเจ้า),
เป็นไปได้ไหมที่ทางบริษัทฯจะลดความเข้มข้นของกาแฟลง เพราะราคากาแฟเป็น ราคาระดับเข้า"ตลาดหุ้น"ซึ่งพุ่งสูงปริ๊ด สูงปริ๊ด แต่คุณภาพลดลง...บอกหน่อยได้ไหมค่ะ?
อัพเดต: เอิ๊ก เอิ๊ก..รสขมมมมมม
7 คำตอบ 7