Where's the corrected place to ask about "Yahoo Question"?

ค่ะ! เนื่องจากว่า ในระยะหลังนี้ รู้สึกว่าจะมี "ข้อคำถาม (Question)" แบบแปลกๆ เข้ามาเป็นจำนวนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น - ถามโดยไม่ใช้ประโยคคำถาม : ซึ่งทำให้ไม่ทราบ หรือไม่แน่ใจนะคะ ว่าวัตถุประสงค์ของผู้ถามคืออะไรกันแน่? - ถามโดยไม่มีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม หรือเริ่มจุดประเด็นสักหน่อยว่า ในขั้นตอนแรกนะ... แสดงเพิ่มเติม ค่ะ! เนื่องจากว่า ในระยะหลังนี้ รู้สึกว่าจะมี "ข้อคำถาม (Question)" แบบแปลกๆ เข้ามาเป็นจำนวนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น
- ถามโดยไม่ใช้ประโยคคำถาม : ซึ่งทำให้ไม่ทราบ หรือไม่แน่ใจนะคะ ว่าวัตถุประสงค์ของผู้ถามคืออะไรกันแน่?
- ถามโดยไม่มีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม หรือเริ่มจุดประเด็นสักหน่อยว่า ในขั้นตอนแรกนะ คุณกำลังคิดอย่างนี้อยู่ เพื่อนๆ คิดเห็นสนับสนุน หรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง อยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมบ้าง
- ถามโดยใช้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งก็ไม่ทราบว่า เป็นของประเทศอะไรกันแน่ รวมทั้งไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมมาด้วย ทำให้ไม่ทราบว่า จะถาม หรือจะบอก หรือจะว่าอะไรยังไง มีต้นสายปลายเหตุยังไง เพื่อให้ได้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงประเด็น ไม่เสียเวลาของผู้ที่ตั้งใจเข้ามาช่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจริงๆ ค่ะ

ค่ะ นั่นก็เป็นตัวอย่างของข้อข้องใจเกี่ยวกับคำถามของ Yahoo รู้รอบ จึงลองคลิกเข้ามาดูรายละเอียดหรือข้อชี้แจง ในเบราซ์หมวดหมู่ ของ Yahoo! Products ลองหาหัวข้อย่อยเกี่ยวกับ "Yahoo Question" เนื่องจากได้ผ่านหัวข้อย่อยของ "Yahoo Answer" โดยเข้าใจว่า คงเรียงตามตัวอักษร.. แต่สุดท้ายก็ไม่พบหมวดหมู่ย่อยนี้

จึงทำให้ไม่แน่ใจว่าการที่พบว่าการเพิ่มจำนวนของปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้อง เหมาะสม ของ ปัญหา หรือข้อคำถามที่มีความเกี่ยวข้องกับ "คำถาม" ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ของ Yahoo หรือ "Yahoo Question" จะเกิดจากการไม่ให้ความสำคัญ หรือถูกมองข้ามไปหรือเปล่า (หรือว่า ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้จะได้รับการจัดไว้ในหมวดหมู่อื่น ที่เราคาดไม่ถึง)
เพราะโดยความคิดเห็นส่วนตัวของ Sincere แล้ว "ความน่าสนใจในประเด็นคำถาม และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ" จากการถาม การตอบ หรือใครๆ ก็ตามที่มีโอกาสได้เปิดเข้ามาพบใน Yahoo รู้รอบนี้ น่าจะเป็นสิ่งที่สมาชิกพึงตระหนัก และร่วมกันปฏิบัติ เพื่อรักษาคุณค่าของเว็บไซต์นี้ไว้ต่อไป เพราะอย่างน้อย ข้อมูลคำถาม-คำตอบเหล่านี้ก็ได้รับการเผยแพร่ออกไปในเว็บไซต์สาธารณะทั่วโลกอยู่แล้ว รวมทั้งอาจมีการอ้างอิงในข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยค่ะ
สุดท้ายก็อยากขออนุญาตเสนอให้จัดหมวดหมู่ย่อยของ "Yahoo Question" ขึ้นมาอีกหมวดนะคะ
3 คำตอบ 3