ทำอย่างไรให้คนไทยมีระเบียบในการเข้าแถว?

เช่นการเข้าแถวของพนักงานบริษัท รอขึ้นรถตู้หรือมอร์เตอร์ไซรับจ้างกลับบ้านใน กทม.
9 คำตอบ 9