ทำไมเราจึงไม่ใช้ชื่่อประเทศสยามควบคู่ไปกับประเทศไทย?

เช่นในยุโรป ฮอลแลนด์ เนเธอแลนด์ หรือ อิหร่าน เปอเชียร์
5 คำตอบ 5