โลกเรามีทั้งดินและะน้ำ ดวงจันทร์มีแต่ดิน มีดาวเคราะห์ดวงใดในจักรวาลไหมที่มีแต่น้ำล้วนๆ?

ถามเพื่อให้รักษ์โลกที่น่ารักใบนี้ที่เราอาศัยอยู่
3 คำตอบ 3